Vergunningen

De volgende definitieve beschikkingen op vergunningsaanvragen zijn door overheden gepubliceerd :

pdf_icoon Vergunning Waterwet (RWS) [4.8 MB] 5-6-2012
pdf_icoon Vergunning Waterwet bijlagen (RWS) [4.6 MB] 5-6-2012
pdf_icoon Vergunning Ontgrondingenwet (Provincie Limburg) [1.9 MB] 25-6-2012
pdf_icoon Vergunning Wabo Fase 1 (Gemeente Roermond) [0.5 MB] 27-7-2012
pdf_icoon Vergunning Wabo Fase 2 (Gemeente Roermond) [0.2 Mb] 28-8-2013
pdf_icoon Vergunning Waterwet 2 (RWS) [4.0 Mb] 1-8-2013

Er geldt inmiddels een Bestemmingsplan Lus van Linne, te raadplegen via deze link.

In samenhang met deze vergunningen is een kwaliteitsysteem in werking, is een Werkplan goedgekeurd, zijn meldingen Activiteitenbesluit gedaan en zijn een ecologisch Werkplan en een Beheerplan opgesteld. Informatie hierover treft u aan onder Downloads Uitvoering of kunt u aanvragen via info@lusvanlinne.nl

Terug naar downloads