Logboek van uitvoering en natuurontwikkeling

De initiatiefnemer wil de vorderingen van het plan "Nieuw Leven in de Lus van Linne" delen met haar omgeving. Op deze pagina's wordt verslag gedaan van resultaten in "Omgevinsgbewust uitvoeren" en van "Natuur" zoals dat in de Lusvan Linne ontwikkelt.

Via het contactadres kunt u met fotoos, gegevens en/of opmerkingen bijdragen aan deze verslaglegging.

Logboek Natuur

Logboek Omgeving