Ontwerp

De Lus van Linne zal zich ontwikkelen tot een robuust natuurkerngebied, met een meerwaarde die uitstraalt naar het gehele Maasplassengebied.

Lees meer...

Uitvoering

Fundament voor natuurbouw
In hoofdzaak is de metamorfose in te delen in een onderbouw en een bovenbouw. In de onderbouw wordt de noordelijke Gerelingsplas verdiept en daarmee de zuidelijke Spoorplas juist verondiept tot land en ondiep water. De centrale dam krijgt een nieuwe historische lijn. Naast al dit grondverzet (ca. 6 miljoen m3) wordt restgrind gewonnen. In de bovenbouw worden geulen, plassen en hogere gedeelten voor begroeiing aangelegd. Bij de inlaatconstructies en de overlaat zal stortsteen toegepast worden. Op alle overige plaatsen krijgt erosie vrij spel om de natuur naar eigen hand in te richten.

Lees meer...

BICHTERWEERD BV
Rijksweg 841
B-3650 Dilsen-Stokkem

+32 89 79 09 30
info@lusvanlinne.nl

Initiatief

In het midden van de Provincie Limburg, net onder Roermond, ligt de grootste meander in de Maas: de Lus van Linne. De Lus van Linne zal met het intiatief "Nieuw Leven in de Lus van Linne" de komende jaren een verandering ondergaan. Deze herinrichting zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de hoogwaterbescherming langs de Maas én ruimte scheppen voor de ontwikkeling van ruim 200 hectare dynamische en soortenrijke riviernatuur. De integrale herinrichting van de Lus van Linne is één van de projecten van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Lees meer...

Initiatief

Nieuws

De Magische Maas
De Magische Maas

Onlangs is ons gevraagd of wij medewerking wilde verlenen aan een aflevering van " Magische Maas Momenten". Frans Jansen en Ropert Hompel hebben ons geïnterviewd welk een mooi tweeluik oplerverde

Lees meer...

Maas in Beeld Lus van Linne 2020
Maas in Beeld Lus van Linne 2020

Dit mooie voorbeeld van het project 'Nieuw Leven in de Lus van Linne' geeft weer hoe Limburgse Grondstoffen er met de herinrichting van een gebied voor zorgt dat de natuur weer zijn gang kan gaan.

Lees meer...