Documenten & informatie

Vergunningen

De volgende definitieve beschikkingen op vergunningsaanvragen zijn door overheden gepubliceerd:

Vergunning Waterwet (RWS) [4.8 MB] 5-6-2012 Vergunning Waterwet bijlagen (RWS) [4.6 MB] 5-6-2012 Vergunning Ontgrondingenwet (Provincie Limburg) [1.9 MB] 25-6-2012 Vergunning Wabo Fase 1 (Gemeente Roermond) [0.5 MB] 27-7-2012 Vergunning Wabo Fase 2 (Gemeente Roermond) [0.2 Mb] 28-8-2013 Vergunning Waterwet 2 (RWS) [4.0 Mb] 1-8-2013

Er geldt inmiddels een Bestemmingsplan Lus van Linne, te raadplegen via deze link.

In samenhang met deze vergunningen is een kwaliteitsysteem in werking, is een Werkplan goedgekeurd, zijn meldingen Activiteitenbesluit gedaan en zijn een ecologisch Werkplan en een Beheerplan opgesteld. Informatie hierover treft u aan onder Downloads Uitvoering of kunt u aanvragen via info@lusvanlinne.nl.