Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Ambitie

De initiatiefnemer ziet in de Lus van Linne grote mogelijkheden. Een flink aantal ingrediënten is aanwezig voor een voorspoedige en geïntegreerde planaanpak, ondermeer: 

  • de wens van veel betrokken overheden om te komen tot een natuurgerichte herinrichting;
  • de aanwezigheid in het terrein van en de samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap;
  • de opname van het project in de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg van de betrokken gemeenten en de provincie Limburg;
  • de aanwezigheid van een winbare omvang van in het verleden slechts gedeeltelijk uitgenutte oppervlakte-delfstoffen ter plaatse.

De ambitie is om een integrale herinrichting van de Lus van Linne te realiseren en daarmee de ruimte te scheppen voor een forse rivierverruiming en voor ruim 200 hectare robuuste, dynamische en soortenrijke riviernatuur. Het gebied moet uitgroeien tot een verbindingsschakel én kerngebied in de Midden-Limburgse ecologische Hoofdstructuur, met een meerwaarde die uitstraalt naar het gehele Maasplassengebied. Daarbij moet naast beheersruimte voor tijdelijke vegetatie-ontwikkeling een bijdrage aan hoogwaterbescherming van de rivier de Maas tot stand worden gebracht.

De initiatiefnemer streeft ernaar deze ambitie in afzienbare tijd te voltooien, door in regionale samenwerking de uitvoerings-kracht van publieke en private partijen te bundelen. De inzet is om binnen twee jaren na de start een proportioneel deel van het plan te kunnen opleveren en te starten met een riviergestuurd natuurbeheer.