Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Linnerplas-zuid

Versnelde en stille aanpak Linnerplas-zuid in 2014 -2015

Recht tegenover Linne kan de realisatie van het project de meeste hinder veroorzaken. Hier wordt daarom voor een aangepaste werkwijze gekozen. Middesl rupskraan, dumpers en buldzoer wordt eerst de afruim weggehaald. 

Met de deklaag van klei wordt allereerst een Natuurdam aangelegd in de Spoorplas. Die sluit het huidige natuurlijke watergedeelte af van de westelijke plas.

De driehoek tegenover Linne wordt verder afgegraven met een drijvend kraanponton. Die laadt scheepsbakken, die via een speciale tijdelijke doorvaart worden afgevoerd naar de Maas.

Met deze werkwijze wordt geen grind gezeefd of gebroken in de nabijheid van Linne, dit wordt voor dit gedeelte op een landlokatie elders gedaan. Zo wordt (laagfrequent) geluidshinder geminimaliseerd.

Uit de evaluatie is gebleken dat de gekozen werkwijze de juiste was.