Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Kwaliteitsysteem

Omgevingsbewust Uitvoeren

Bichterweerd BV voert ook dit project uit onder kwaliteitsborging, volgens een intern kwaliteitsysteem. Naast produktkwaliteit en vergunningsvoorwaarden, wordt in dit project ook geborgd dat zo weinig hinder als mogelijk wordt veroorzaakt naar de omgeving.

Door het meten van effecten zoals geluid en deze te evalueren, kan de hinder worden geminimaliseerd. Het produktieproces kan worden aangepast, zoals al voor de uitvoering in de eerste 2 jaren is ingesteld. Omwonenden kunnen van de resultaten kennis nemen en er invloed op uitoefenen.

Met een Verklaring maakten de gemeenten Roermond en Maasgouw duidelijk dat zij deze transparantie willen ondersteunen en het protocol mee willen evalueren. Zie voor Verklaring en protocol Protocol omgevingsbewust uitvoeren Natuurontwikkeling Lus van Linne