Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Initiatief

In het midden van de Provincie Limburg, net onder Roermond, ligt de grootste meander in de Maas: de Lus van Linne. De Lus van Linne zal met het intiatief "Nieuw Leven in de Lus van Linne" de komende jaren een verandering ondergaan. Deze herinrichting zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de hoogwaterbescherming langs de Maas én ruimte scheppen voor de ontwikkeling van ruim 200 hectare dynamische en soortenrijke riviernatuur. De integrale herinrichting van de Lus van Linne is één van de projecten van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Bichterweerd BV heeft het initiatief genomen de herinrichting van de Lus van Linne te realiseren. Met de Stichting het Limburg Landschap, de gemeente Roermond en de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn de mogelijkheden en knelpunten verkend. Op basis van dit overleg is door de initiatiefnemer een basis-inrichtingsplan gepresenteerd in de “Startnotitie Besluit-MER Nieuw Leven in de Lus van Linne”. In een Planstudie-MER is een ontwerp ontwikkeld als voorkeursalternatief. Dit VKA is vervolgens uitgewerkt tot Definitief Ontwerp.

BICHTERWEERD BV
Rijksweg 841
B-3650 Dilsen-Stokkem

+32 89 79 09 30
info@lusvanlinne.nl