Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Omgeving

Over het "Protocol Omgevinsgbewust Uitvoeren" dat geldt voor de uitvoering van het project kunt u lezen op de pagina's Kwaliteitsysteem en Overdracht en Verklaring. Hieronder worden enkele resultaten uit dat Protocol weergegeven. Op korte termijn zal daarvan met de beide betrokken gemeenten een evaluatie plaatsvinden.

Meting november 2013
In opdracht van de initiatiefnemer zijn begin november de effecten van geluid, laagfrequent geluid en trillingen gemeten van de nieuwe werksituatie waarin geen kranen en dumpers meer werkzaam zijn, maar een kraanponton. Resultaten van deze metingen zijn dat ruim beneden normen kan worden gewerkt. Een extrapolatie naar een ligging meer nabij Linne zal met volgende metingen beschikbaar komen.

Afhandeling melding pomp
Het Protocol en de communicatie daaromheen bleek te werken, toen een opmerking aan de uitvoering werd gemeld  dat 's nachts een waterpomp in de Linnerplas-Zuid hoorbaar bleek. In overleg werd rondom deze pomp een kleine geluidswal aangelegd en de inzet van die pomp zo snel als mogelijk beeindigd.

Meting september 2013
Begonnen is met grondafgraving in de Linnerplas-Zuid. De gevolgen voor de omgeving zijn gemeten door bureau Haskoning en vergeleken met de Nulmeting en de vergunningsvoorwaarden. Uit de te rapportage bleek ruim binnen de geluidsnormen gewerkt te kunnen worden, en laagfrequent geluid en trillingen bleken nauwelijks meetbaar.  2013 afruim Linnerplas Zuid

Nulmeting september 2013
In opdracht van de initiatiefnemer is de nulsituatie vastgelegd voor geluid, laagfrequent geluid en voor trillingen. Op grond van rapportages in de vergunningverlening en op inzichten van bureau Haskoning  is dit op de meest bepalende immissiepunten uitgevoerd. Dat zijn locaties van meest nabijgelegen woningen te Linne inclusief een meting op een balustrade op 12m hoogte, en ter verificatie op een locatie nabij woningen te Merum. Metingen zijn telkens omgerekend volgens daarvoor geldende normen naar gevels van woningen. Volgens het te downloaden rapport Nulmetingen is de geluidsituatie in de meetposities aan te merken als ‘een rustige omgeving met weinig verkeer’.