Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Nieuw Leven...

Naast rivierverruiming is de inrichting van de Lus van Linne als nieuwe natuur in de EHS een te bereiken resultaat van het project. Naat het vastleggen van de beginsituatie anno 2013, zal op deze pagina's verslag worden gedaan van waarnemingen, tellingen en veldimpressies om te evalueren hoe zich de nieuwe natuur ontwikkelt. Dat zal stapsgewijs in het gebied voortgaan, te beginnen met de gestarte aanpak van de Linnerplas-Zuid.

Deze pagina zal binnenkort nog verdere inhoud verkrijgen.