Nieuws

Uitvoering tegenover Linne
Uitvoering tegenover Linne

Van de buren van het project zien de bewoners van twee appartementcomplexen in Linne uit over met name het meest oostelijke deel van de Lus. Zij zijn daar komen wonen voor de rust en het uitzicht over de Maas. Hoewel dat uitzicht in de toekomst...

Lees meer...

Limburg Festival in de Lus van Linne
Limburg Festival in de Lus van Linne

Van het kraanballet op de opening van Het Limburg Festival is een video gemaakt. De voorstelling van het Franse gezelschap Beau Geste vond plaats aan de oever van de Maas, met weids uitzicht op de Lus van Linne.

Lees meer...

MER en Bestemmingsplan ter inzage
MER en Bestemmingsplan ter inzage

Op 11 januari heeft het college van B&W van Roermond besloten het MER te aanvaarden en samen met het voorontwerp Bestemmingsplan te publiceren en 6 weken ter inzage te leggen. Gedurende de periode 19 januari 2011 tot en met 1 maart 2011 zullen...

Lees meer...

Procedures
Procedures

Het MER zal naar verwachting in januari 2011 samen met het Voorontwerp Bestemmingsplan 6 weken ter inzage worden gelegd.Tevens zullen komend jaar ook de vergunningsaanvragen worden ingediend. Dit zijn de Waterwet, de Wabo (Omgevingsrecht) en de...

Lees meer...

MER gereed
MER gereed

Nu alle gegevens zijn verwerkt en uit de Planstudie een optimaal Voorkeursalternatief is bepaald, is het milieu-effect-rapport (MER) ingediend bij de bevoegde gezagen: Gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Het MER dient als...

Lees meer...

Nadere onderzoeken
Nadere onderzoeken

Uit overleg met overheden bleek op een aantal aspecten extra of aanvullend onderzoek nodig. Zo is onderzocht wat de effecten zijn van het onder voorwaarden toelaten van kleine (motor)bootjes ook op de Gerelingsplas. Dit blijkt onder voorwaarden...

Lees meer...

Sanering asbest
Sanering asbest

In een bodemonderzoek is geconstateerd dat de Maas een grindbank op een weiland in de Lus van Linne had neergelegd, waarin zich kleine plaatjes asbest bevonden. Deze kleine bult is in juli gesaneerd, en de asbest is afgevoerd. Het...

Lees meer...

Planning van procedures
Planning van procedures

De initiatiefnemer voorziet het indienen van het MER tezamen met vergunningsaanvragen binnen enkele maanden. Op die manier kunnen de procedures een aansluitend vervolg krijgen. Voor die tijd hoopt de Initiatiefnemer reacties van overheden,...

Lees meer...

Eindconcepten MER
Eindconcepten MER

Nu de rapporten van externe bureaus geleidelijk aan gereed komen, kan worden begonnen aan de afronding van het MER (milieu-effect-rapport). Verwacht wordt dat het MER begin september gereed zal zijn. Het MER en de bijbehorende...

Lees meer...

Het MER vordert gestaag
Het MER vordert gestaag

In de afgelopen maanden is gewerkt aan onderzoeken door diverse externe ingenieursbureaus en adviseurs. De uitkomsten zijn gebruikt om de ontwerpen te optimaliseren zodat negatieve effecten worden tegengegaan en gunstige effecten worden...

Lees meer...