Nieuws

Richtlijnen m.e.r. vertraagd
Richtlijnen m.e.r. vertraagd

Hoewel de overheden de Richtlijnen volgens termijnen al in November had moeten vaststellen, is hierin vertraging gekomen. Nader omschreven moest worden wat er door de Initiatiefnemer uitgezocht moet worden rond de werking van het retentiegebied...

Lees meer...

Reacties van omwonenden
Reacties van omwonenden

Op de informatie-avond van 14 januari 2010 was gebleken dat omwonenden zich zorgen maken over het initiatief op de punten van hinder tijdens de uitvoering. Zo vreest men geluid en trillingen en ook de visuele gevolgen die waarneembaar zullen zijn...

Lees meer...

Vernieuwde website
Vernieuwde website

Het aanpassen van deze website heeft de afgelopen weken problemen gegeven. Binnen enkele weken zal de gehele website worden vernieuwd tot een frisse lay-out.

Lees meer...

Ontwerpsessies in de m.e.r.
Ontwerpsessies in de m.e.r.

Voor de aspecten natuur, rivierverruiming en gebruikers zijn ontwerpsessies gehouden in december 2009. Met een aantal experts en of ervaringsdeskundigen zijn ontwerprincipes en inzichten voor het ontwerpen van varianten uitgewisseld. Met dank aan...

Lees meer...

Informatie-avond te Linne 14 januari 2010
Informatie-avond te Linne 14 januari 2010

Op donderdagavond 14 januari zal een extra informatie-avond plaatsvinden. Deels is dit ter aanvulling op de eerdere informatie-avond van 15 september te Merum, waar niet alle belangstellenden toe in de gelegenheid zijn geweest.

Lees meer...

Deze website
Deze website

Indien u op de hoogte wilt blijven via een af en toe verschijnende nieuws-email, of heeft u opmerkingen over deze website, dan kunt u een bericht sturen aan info@lusvanlinne.nl

Lees meer...

Informatieavond
Informatieavond

Op dinsdagavond 15 september 2009 is een informatieavond gehouden in het Oolderhof te Ool-Herten. Ruim 70 mensen vanuit de omgeving en van instanties kwamen een kijkje nemen. Met posters is het Basisplan toegelicht. De initiatiefnemer en de...

Lees meer...

M.e.r. procedure
M.e.r. procedure

In oktober stuurt de gemeente Roermond alle binnengekomen Zienswijzen naar de Commissie voor de m.e.r. Een overzicht daarvan zal op deze site verschijnen. De Richtlijnen van de Cmer zullen ca. december 2009 worden vastgesteld door de gemeenteraad...

Lees meer...

M.e.r. procedure
M.e.r. procedure

In oktober stuurt de gemeente Roermond alle binnengekomen Zienswijzen naar de Commissie voor de m.e.r. Een overzicht daarvan zal op deze site verschijnen. De Richtlijnen van de Cmer zullen ca. december 2009 worden vastgesteld door de gemeenteraad...

Lees meer...

Publicatie startnotitie
Publicatie startnotitie

De gemeente Roermond heeft op 26 augustus 2009 de Startnotitie ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden kunnen zien en/of inspreken wat uitgezocht gaat worden. Publicatie hiervan heeft in de lokale pers plaatsgevonden, mede namens de provincie...

Lees meer...